Vårrengjøring i garasjen

boden garasjen sportsboden Aug 14, 2020

Garasjen er ikke lenger bare et rom for bilen, men for mange har det blitt et ekstra rom med lagringsplass. Men, det som ofte skjer når man flytter inn et sted, er at man bruker garasjen som mellomlagringssted mens man holder på å innrede huset, uten at man har laget seg noe system i forkant. I tillegg er det en del utstyr som trengs og lagres der, man stuer mer og mer ting inn, gjerne ting man ikke vet hvor man skal gjøre av, og det hoper seg opp.

Bilen er det ikke en gang plass til, og jo mer hverdagen tar oss, jo mer utsetter vi opprydningen i garasjen. Vi ser jo ikke det rotet i hverdagen, annet enn når man må inn å hente noe, så det er lett å prioritere alt man må gjøre inne i huset i stedet. Men for mange er, og blir den en hodepine, og vi får ikke ordentlig ro i sjela før vi har tatt tak i det og ryddet opp og laget ordentlige system der.

Men, når man skal komme i gang å lage gode og...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.